Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüs(Covid-19) hakkında Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Koronavirüs Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi hakkında açıklanan tedbirler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği uygulanması hususunda karar alınmıştı.

Kısa Çalışma Ödeneği; İşyerlerini kapatmak zorunda kalan veya çalışma saatinde azaltmaya giden işverenlerimizin yanlarındaki sigortalı çalışan işçilerin maaş ve sigorta desteğinden ibarettir.

Başvuruları İlimiz genelinde, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elektronik posta yoluyla yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği hakkında genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kısa Çalışma Uygulaması hangi durumlarda uygulanır?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Kapsamında hangi giderler karşılanır?

Kısa Çalışma uygulaması kapsamında:

          İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

          Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır. 

İşyerinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin hangi şartlar gereklidir?

İşyerinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

·         İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

·         İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,

·         İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma uygulaması başvuruları hangi kanaldan yapılacaktır?

            Başvurular her İl Müdürlüğüne elektronik posta yoluyla yapılacak olup Kırşehir İlimiz için kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr adresine başvuru yapılacaktır. İşverenlerimiz ayrıntılı bilgiye ise www.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Kısa Çalışma süreci nasıl işler?

            İşverenin yapmış olduğu başvuruya ilişkin iş müfettişlerinin yaptığı uygunluk tespitinin olumlu sonuçlanması ve işyerinde çalışan işçilerin gerekli prim ödeme şartlarını taşımaları halinde, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine İŞKUR her ayın 5’nde aylık olarak ödemeleri PTT aracılığıyla yapar.